advies wco
De wetgeving

Het doel van de wet over de continuïteit van ondernemingen

Het spreekt voor zich dat de aanvraag tot wco dient om financiële moeilijkheden te overwinnen en om dus een faillissement te vermijden. Een gerechtelijke reorganisatie heeft een drievoudig doel. Zo wilt deze wet een collectief akkoord sluiten met alle schuldeisers van uw vennootschap. Daarnaast is het de bedoeling om een minnelijk akkoord met 2 of meer schuldeisers te sluiten. En tot slot wordt het gerechtelijk gezag van uw vennootschap overgedragen. Hiervoor kunt u terecht bij Consensus.
advies wco